Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp från media

2014-11-12
Ändringar i etikkod irriterar
Helsingforsdeklarationen ändras med tiden men inte alla förändringar välkomnas (Nature News). Läs mer »


2014-11-11
Italienska seismologer frikända
Domstolen ger överklagande rätt: de sex vetenskapsmän som tidigare dömts för dråp frikänns nu för dödsfallen i L'Aquilas jordbävning 2009 (Nature News). Läs mer »


2014-10-31
Review-artiklar tycks spökskrivna
Kommer ni ihåg Kinas artikelmarknad? Nu tycks även ett stort antal översiktsartiklar på PubMed vara spökskrivna på beställning (The Grand Locus). Läs mer »


2014-10-23
Internationell resolution om 'big data'
International Data Protection Commissioners - inkl. svenska Datainspektionen - förespråkar skydd av integritet genom ex. specifika ändamål, anonymisering och meningsfullt samtycke (International Data Protection Commissioners). Läs mer »


2014-10-23
USA stoppar riskfylld virusforskning
Regeringen finansierar inte längre forskning på hur virus kan bli mer smittsamma och ber forskare iakta ett moratorium till dess säkerheten diskuterats (Nature). Läs mer »


2014-10-22
PCORI & BMJ driver patientmedverkan
BMJ diskuterar i en ledare hur PCORI och de själva försöker involvera patienter i försöksdesign och peer-review (BMJ). Läs mer »


2014-10-22
Kliniska data ska publiceras
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har beslutat att de kliniska rapporter som ligger till grund för godkännandet av medicinska produkter hädanefter ska publiceras (EMA). Läs mer »


2014-10-11
CEPN gömmer sig bakom datainspektionen?
Det påstås i en debattartikel efter uppmärksammat beslut av den Centrala Etikprövningsnämnden (Dagens Medicin). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2014-11-13

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen