Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp från media

2015-02-20
Dansk domstol avvisar fuskanklagelser
Danska domare bedömer en vetenskaplig expertpanel som felande när de förklarat en fysiker skyldig till oredlighet (Retraction Watch). Läs mer »


2015-01-29
Borde anslag byggda på fusk återbetalas?
Om institutioner vore tvungna att betala tillbaka anslag som givits på grundval av oredlig forskning så skulle de börja ta större ansvar, hävdar Leonid Schneider (Retraction Watch). Läs mer »


2015-01-29
NIH och protesterna mot apforskning
Den amerikanska djurrättsgruppen PETA menar att tester utförda på primater är inhumana, men NIH hävdar deras vikt för att förstå människors hälsa (Bethesda Beat). Läs mer »


2015-01-16
Att dela experimentella data är nu norm
Forskare, finansiärer och andra involverade i kliniska försök bör främja en kultur i vilken delandet av data utgör normen, säger en nyutkommen amerikansk rapport (BMJ News). Läs mer »


2015-01-15
Världens strängaste open access policy
The Gates Foundation har meddelat sina krav på öppen forskning. Om den följs förhindras forskare finansierade av stiftelsen att publicera sig i tidskrifter som Nature and Science (Nature News). Läs mer »


2015-01-13
Partenoter faller utanför patentförbud
Europadomstolen har röjt väg för kommersiella patent på mänskliga partenoter genom att klargöra vad som definieras som 'mänskliga embryon', vilka inte får patenteras enligt EU-rätten (BioNews). Läs mer »


2014-12-22
EU-domstolen öppnar för stamcellspatent
Europadomstolen har beslutat att patent på humana embryonala stamceller kan tillåtas i fall där organismen inte kan utvecklas till en människa (Gen). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2015-02-20

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen