Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2015-10-09
Det är oetiskt att inte forska
Förutom alla tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också samtycke. Nu uppmuntras inte patienter att delta vilket gör det svårt att rekrytera dem, menar Hugo Lagercrantz vid KI (Curie). Läs mer »


2015-09-21
Kontraktualismens tidsålder?
På senare tid har kontraktualism blivit ett populärt perspektiv inom forsknings- och bioetik. J.S. Blumenthal-Barby funderar över positiva och negativa sidor med detta (Bioethics.net blog). Läs mer »


2015-09-18
KI anmäls till JO för hantering av fuskärende
En tidigare professor vid Karolinska institutet vill nu att Justitieombudsmannen granskar KI:s utredning där en gästprofessor i slutet av augusti friades från forskningsfusk (Läkartidningen). Läs mer »


2015-09-18
Europeiska datatillsynsmannen vill ha etikråd
Den europeiska datatillsynsmannen uppmanar till att utforska den etiska dimensionen av "future technologies to retain the value of human dignity and prevent individuals being reduced to mere data subjects". Läs mer »


2015-09-15
Reproducerbarheten i psykologisk forskning
Det största försöket hittills att upprepa psykologiska studier visar att av 100 viktiga artiklar kunde 39 % upprepas (NRIN). Läs mer »


2015-09-06
HHS föreslår ändrat skydd i forskning
Förslaget "Notice of Proposed Rulemaking" kommer göra det amerikanska skyddet för forskningsdeltagare mer enhetligt genom harmoniserade samtyckesregler och förminskad osäkerhet kring kliniska försök (RAPS). Läs mer »


2015-09-06
PubPeer-grundare framträder
Efter 3 år i skuggorna har en anonym grundare av den populära och kontroversiella webbplatsen PubPeer - som tillåter anonym kritik av publicerad forskning - avslöjat vem han är (Science). Läs mer »


2015-08-21
Registrering av försök ger sämre resultat
En studie som visar att kliniska försök inte längre ger lika många positiva utfall efter det att förregistrering på clinicaltrials.gov infördes har fått många kommentarer (Nature). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2015-10-09

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen