Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2015-11-16
Lagen inte nog för etisk ledning
Bara en liten del av de etiska dilemman en forskare konfronteras med faller under lagen om forskningsetik. Idag saknas forum för en levande diskussion, skriver Gunnel Colnerud, professor emerita vid Linköpings universitet (Curie). Läs mer »


2015-11-03
Personuppgifter räddar liv
Europeiska forskare hävdar att de använder personuppgifter på ett säkert sätt för att öka vår kunskap om sjukdomar. Kampanjen Data Saves Lives manar EU att anamma en datalagstiftning som balanserar skydd av privatliv med livsviktig forskning. Läs mer »


2015-10-13
Skrota lagen om skydd för visselblåsare
En ny lag om skydd av visselblåsare förbereds. Men den gör det varken enklare att larma eller ger ett tydligare skydd för den som gör det. Därför bör förslaget skrotas helt, skriver Per Kornhall, själv känd visselblåsare (Svenska Dagbladet). Läs mer »


2015-10-09
Det är oetiskt att inte forska
Förutom alla tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också samtycke. Nu uppmuntras inte patienter att delta vilket gör det svårt att rekrytera dem, menar Hugo Lagercrantz vid KI (Curie). Läs mer »


2015-09-21
Kontraktualismens tidsålder?
På senare tid har kontraktualism blivit ett populärt perspektiv inom forsknings- och bioetik. J.S. Blumenthal-Barby funderar över positiva och negativa sidor med detta (Bioethics.net blog). Läs mer »


2015-09-18
KI anmäls till JO för hantering av fuskärende
En tidigare professor vid Karolinska institutet vill nu att Justitieombudsmannen granskar KI:s utredning där en gästprofessor i slutet av augusti friades från forskningsfusk (Läkartidningen). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2015-11-26

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen