Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp från media

2014-12-04
Förvirring om delande av data
Sedan Public Library of Science (PLoS) infört krav på att rådata öppet publiceras så sker det oftare, men alla följer inte reglerna (Nature). Läs mer »


2014-11-27
Samlad kompetens om djuralternativ
Regeringen har fattat beslut om att uppdra åt Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor (Regeringen).
Läs mer »


2014-11-27
50 manuskript med falsk peer review
BioMed Central har upptäckt omkring femtio insända artiklar med granskare som är falska (Retraction Watch). Läs mer »


2014-11-12
Ändringar i etikkod irriterar
Helsingforsdeklarationen ändras med tiden men inte alla förändringar välkomnas (Nature News). Läs mer »


2014-11-11
Italienska seismologer frikända
Domstolen ger överklagande rätt: de sex vetenskapsmän som tidigare dömts för dråp frikänns nu för dödsfallen i L'Aquilas jordbävning 2009 (Nature News). Läs mer »


2014-10-31
Review-artiklar tycks spökskrivna
Kommer ni ihåg Kinas artikelmarknad? Nu tycks även ett stort antal översiktsartiklar på PubMed vara spökskrivna på beställning (The Grand Locus). Läs mer »



Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2014-12-10

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen