Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp från media

2015-04-22
Ett annat exempel på falsk peer review
The International Journal of Education and Research är en "predatory journal" som publiceras av det s.k. Contemporary Research Center Australia, baserat i Bangladesh. Den förfalskar peer review, visar Jeffrey Beall. Läs mer »


2015-03-31
Peer review var manipulerad
Efter en grundlig granskning kan nu BMC ge en uppdaterad bild av upptäckten förra året att flera av deras tidskrifter var föremål för försök att manipulera granskningsprocessen. Läs mer »


2015-03-20
Ny registerlag kan bli försenad
En ny lag som ska göra det möjligt att bygga forskningsdatabaser för framtida projekt föreslogs ifjol. Nu sammanställs remissvaren men lagen ser dock ut att bli försenad (Curie). Läs mer »

Uppdatering:

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (Utbildningsdepartementet)


2015-03-03
De försvunna länkarna
Ett avgörande i Europadomstolen kan göra det svårare att veta när vetenskapliga publikationer inte håller måttet (Copy, Shake, and Paste). Läs mer »


2015-03-03
Doktor vill försöka transplantera huvud
Arthur Caplan finner idén både "rotten scientifically and lousy ethically" (Forbes). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2015-04-22

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen