Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp från media

2014-04-15
Kampanj för Air France
Efter att djurrättsaktivister riktat in sig mot det enda flygbolaget som ännu fraktar primater använda för forskning, så har Foundation for Biomedical Research startat en kampanj för att stödja bolaget. Läs mer »

Plus: LA Weekly har skrivit en artikel om frågan


2014-04-03
Stamcellstudie utredd
Anklagelser och oro över två stamcellsartiklar i Nature av forskare från RIKEN Center for Developmental Biology (CDB), har fått en kommitté att undersöka dem. De slår nu fast att oredlighet skett (RIKEN). Läs mer »


2014-03-28
Oinformerat om djurförsök
Att påstå att djur är dåliga modeller för hur läkemedel fungerar i människor missförstår varför djurförsök utförs: för att testa läkemedlets säkerhet, inte effektivitet (The Parliament). Läs mer »


2014-03-24
Förtroende kräver mer än riktlinjer
Det forskningsetiska systemet riskerar att utvecklas till ett institutionaliserat misstroende som hotar forskarnas moraliska kompetens och integritet, menar forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik (Uppsala Universitet). Läs mer »


2014-03-18
EU röstar om obligatorisk publicering av CT data
Europaparlamentet röstar 3 April om ny lagstiftning som gör det obligatoriskt för läkemedelsbolag att publicera all data från kliniska prövningar i publika databaser (Intellectual Property Watch).
Läs mer »


2014-03-04
Integritetsskydd hotar forskningen
Biomedicinska forskare i EU är oroliga för nya regler som kommer att göra det svårare att få tillgång till patientdata utan samtycke. Viktiga studier skulle omöjliggöras, säger de (Science). Läs mer »


2014-02-24
Amerikanska forskare döljde japanska krigsbrott
Hur amerikanska forskare ledde en kampanj för att ge japanska doktorer immunitet för fruktansvärda krigsbrott (BioEdge).
Läs mer »


2014-02-20
Fler open access - tidskrifter
Efter att Nature startade en så har nu förläggarna bakom Science nu meddelat att de startar en open access - tidskrift någon gång i början av 2015 (Nature newsblog). Läs mer »


2014-02-20
Uppmärksammad stamcellsstudie undersöks
Ett japanskt forskningsinstitut startar undersökning efter anklagelser om att uppmärksammade rapporter om nya stamcellsrön inte kan reproduceras (Nature News). Läs mer »


2014-02-05
Elsevier öppnar för "text-mining"
Forskarvärlden välkomnar enklare access till artiklar i syfte att skörda stora mängder data, men beklagar också rättighetsinnehavarnas möjlighet till kontroll (Nature News).
Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2014-04-22

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen